top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Feeling Good en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen beautysalon

De beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de beautysalon telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de beautysalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de beautysalon komt, behoudt de beautysalon zich het recht voor om de afspraak te annuleren. De beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon.

4. Betaling

De beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De beautysalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de beautysalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beautysalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de beautysalon. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaren wij in het systeem salonized en op papier en alleen op toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

6. Geheimhouding

De beautysalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beautysalon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de beautysalon.

8. Beschadiging & diefstal

De beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautysalon en de behandelende specialist. De beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen

Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de beautysalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. Abonnement Gezichtsbehandelingen

14.1 Algemene zaken

 • Het abonnement is persoonsgebonden en kan alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het abonnement is afgesloten.

 • Het abonnement kan tussentijds altijd worden aangepast.

 • Ieder jaar worden de prijzen opnieuw bekeken en kan er een prijswijziging zijn, in dat geval wordt u hier vroegtijdig over geïnformeerd.

 • Wij raden u aan om altijd direct een afspraak te maken voor de volgende behandeling, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw abonnement.

 • Bij het afzeggen of verzetten van een afspraak is het uw eigen verantwoordelijkheid dat u op tijd weer een afspraak reserveert.

 • De behandelingen zijn om de 6 of 4 weken afhankelijk van het abonnement. Vanwege vakantie of ziekte kunnen de behandelingen met maximaal 2 weken worden vervroegd of tot maximaal 4 weken worden verlaat.

 • Bij het tussentijds opzeggen kan het zijn dat er meer of minder betaald is voor de behandelingen, hier ontvangt u netjes een eind afrekening

 • Het totaal aantal behandelingen in het jaar waar u recht op heeft moeten ook in dit jaar worden gebruikt, anders vervallen de behandelingen.

 • Is uw abonnement gestopt, dan heeft u nog 1 maand de tijd om gebruik te maken van de behandelingen.

14.2 Ziekte

 • Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Wij verzoeken u om dit, uiterlijk 24 uur van te voren te doen.

 • Bij langdurige ziekte of een ongeval, waarbij u langer dan 3 maanden niet kunt komen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

15 Gezichtsbehandeling en Massage

De behandelingen  worden uitsluitend gegeven aan onze vrouwelijke klanten. Beautysalon Feeling Good  geeft  geen erotisch getinte massage’s of behandelingen.

16 Win actie op social media

Doe of wil je mee doen aan een super gave win actie op één van onze social media kanalen, zoals instagram of facebook? Dan brengen wij je alvast even op de hoogte van de voorwaarden. Als je mee doet ga je automatisch akkoord met onze voorwaardens:

 • Wij vermelden vooraf duidelijk wat de totale waarden van de prijs is.

 • Wij geven duidelijk in het bericht aan hoe je mee kan doen.

 • Je mag per actie één keer mee doen.

 • Een minderjarige heeft toestemming nodig van een ouder bij deelname.

 • Facebook of/en Instagram staat buiten de winactie en is niet aansprakelijk.

 • Let op, door mee te doen verspreid je persoons gegevens.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

VERZENDING

Alle producten worden verzonden met   Post nl en met een track en trace code. 

Alle producten worden verzonden met   Post nl en met een track

Alle producten worden verzonden met   Post nl en met een track en trace code. 

LEVERTIJDEN

Alle producten die op VOORRAAD zijn worden zo snel mogelijk verzonden. In ieder geval binnen 3 werkdagen. De producten die niet op voorraad zijn is afhankelijk van de leveranciers. Uiteraard houden we u via email op de hoogte en zijn wij ook afhankelijk van de bezorgdienst of het snel bezorgd kan worden. 

 

RETOURNEREN & RUILEN
 

Binnen hoeveel dagen kunnen de producten worden terug gestuurd?
14 dagen

Ben je niet tevreden over het product? Stuur het product dan binnen 14 dagen terug in originele staat en verpakking.
 
Welke voorwaarde zitten er aan de retour en ruil procedure?

Heb je spijt van je aankoop of voldoet het niet aan je verwachtingen? Dan kun je het binnen 14 dagen terugsturen. Beautysalon Feeling Good neemt alleen retour artikelen in behandeling wanneer de producten in originele staat en verpakking worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verzenddoos. . Reeds geopende verpakkingen of gebruikte goederen kunnen wij helaas niet retour nemen. Bij beschadigde producten of producten die gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht voor de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.
 
Hoe moet ik een product retourneren?

Wil je één of meerdere producten van Beautysalon Feeling Good retourneren? Lever de producten in originele staat en verzenddoos binnen 14 dagen in bij een postkantoor bij jou in de buurt . Stuur allereerst een email wat je terug wilt retourneren en met duidelijke reden. Zodat wij in de toekomst de service eventueel kunnen verbeteren. Let op :   verzend de producten met een track en trace code. 

Je kunt de artikelen in orginele verpakking met het herroepingsformulier naar het volgende adres sturen:

T.a.v. Beautysalon Feeling Good

Vronen 180

2151 PH  Nieuw - Vennep

Wij doen ons uiterste best om je retourzending zo snel mogelijk te verwerken. Heb je 14 dagen na je retourzending nog geen bericht ontvangen, neem dan contact op met Beautysalon Feeling Good  en stuur een e-mail naar info@beautysalonfeelinggood.nl

trace code. 

LEVERTIJDEN

Alle producten die op VOORRAAD zijn worden zo snel mogelijk verzonden. In ieder geval binnen 3 werkdagen. De producten die niet op voorraad zijn is afhankelijk van de leveranciers. Uiteraard houden we u via email op de hoogte en zijn wij ook afhankelijk van de bezorgdienst of het snel bezorgd kan worden. 

 

RETOURNEREN & RUILEN
 

Binnen hoeveel dagen kunnen de producten worden terug gestuurd?
14 dagen

Ben je niet tevreden over het product? Stuur het product dan binnen 14 dagen terug in originele staat en verpakking.
 
Welke voorwaarde zitten er aan de retour en ruil procedure?

Heb je spijt van je aankoop of voldoet het niet aan je verwachtingen? Dan kun je het binnen 14 dagen terugsturen. Beautysalon Feeling Good neemt alleen retour artikelen in behandeling wanneer de producten in originele staat en verpakking worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verzenddoos. . Reeds geopende verpakkingen of gebruikte goederen kunnen wij helaas niet retour nemen. Bij beschadigde producten of producten die gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht voor de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.
 
Hoe moet ik een product retourneren?

Wil je één of meerdere producten van Beautysalon Feeling Good retourneren? Lever de producten in originele staat en verzenddoos binnen 14 dagen in bij een postkantoor bij jou in de buurt . Stuur allereerst een email wat je terug wilt retourneren en met duidelijke reden. Zodat wij in de toekomst de service eventueel kunnen verbeteren. Let op :   verzend de producten met een track en trace code. 

Je kunt de artikelen in orginele verpakking met het herroepingsformulier naar het volgende adres sturen:

T.a.v. Beautysalon Feeling Good

Vronen 180

2151 PH  Nieuw - Vennep

Wij doen ons uiterste best om je retourzending zo snel mogelijk te verwerken. Heb je 14 dagen na je retourzending nog geen bericht ontvangen, neem dan contact op met Beautysalon Feeling Good  en stuur een e-mail naar info@beautysalonfeelinggood.nl

Alle producten die op VOORRAAD zijn worden zo snel mogelijk verzonden. In ieder geval binnen 3 werkdagen. De producten die niet op voorraad zijn is afhankelijk van de leveranciers. Uiteraard houden we u via email op de hoogte en zijn wij ook afhankelijk van de bezorgdienst of het snel bezorgd kan worden. 

 

RETOURNEREN & RUILEN
 

Binnen hoeveel dagen kunnen de producten worden terug gestuurd?
14 dagen

Ben je niet tevreden over het product? Stuur het product dan binnen 14 dagen terug in originele staat en verpakking.
 
Welke voorwaarde zitten er aan de retour en ruil procedure?

Heb je spijt van je aankoop of voldoet het niet aan je verwachtingen? Dan kun je het binnen 14 dagen terugsturen. Beautysalon Feeling Good neemt alleen retour artikelen in behandeling wanneer de producten in originele staat en verpakking worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verzenddoos. . Reeds geopende verpakkingen of gebruikte goederen kunnen wij helaas niet retour nemen. Bij beschadigde producten of producten die gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht voor de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.
 
Hoe moet ik een product retourneren?

Wil je één of meerdere producten van Beautysalon Feeling Good retourneren? Lever de producten in originele staat en verzenddoos binnen 14 dagen in bij een postkantoor bij jou in de buurt . Stuur allereerst een email wat je terug wilt retourneren en met duidelijke reden. Zodat wij in de toekomst de service eventueel kunnen verbeteren. Let op :   verzend de producten met een track en trace code. 

Je kunt de artikelen in orginele verpakking met het herroepingsformulier naar het volgende adres sturen:

T.a.v. Beautysalon Feeling Good

Vronen 180

2151 PH  Nieuw - Vennep

Wij doen ons uiterste best om je retourzending zo snel mogelijk te verwerken. Heb je 14 dagen na je retourzending nog geen bericht ontvangen, neem dan contact op met Beautysalon Feeling Good  en stuur een e-mail naar info@beautysalonfeelinggood.nl

Stap binnen bij schoonheidssalon Beautysalon Feeling Good, in Nieuw Vennep waar ik jou graag verwelkom in een oase van ontspanning en verwennerij. Hier draait alles om jouw welzijn en het laten stralen van jouw natuurlijke schoonheid. Laat jezelf verwennen met luxueuze behandelingen, van verjongende gezichtsverzorging tot rustgevende massages. Met en zonder Aromatherapie. Neem de tijd om te ontspannen en te genieten van een moment voor jezelf. Bij Beautysalon Feeling Good staat jouw ontspanning centraal. Voel je goed, van binnen en van buiten, bij mij in de salon.

bottom of page